Scheepstra Kabinet

Symposium over 2014, het jaar van Ot en Sien (28 mei 2013)

logo jaar van Ot en SienNamens een aantal stichtingen/verenigingen had het Scheepstra Kabinet een oproep gedaan aan alle verenigingen/stichtingen/organisaties in Roden, om op dinsdagavond 28 mei 2013 aanwezig te zijn bij de bijeenkomst over RODEN DORP VAN OT EN SIEN. Doelstelling van de avond was om alle neuzen dezelfde enthousiaste kant uit te krijgen: richting een jubileum jaar in 2014, het jaar van het 110-jarige bestaan van Ot en Sien. De vraag aan de genodigden was duidelijk: organiseer in 2014 een activiteit in het kader van “110-jaar Ot en Sien”.

Vroukje Hartlief had deze avond de leiding. Na een korte inleiding van Alie Folkerts, kreeg wethouder Oeds Keizer met o.a. cultuur in zijn portefeuille, als eerste het woord. Hij probeerde de zaal enthousiast te maken, maar ging ook wat in op algemene zaken, zoals het beheer van het cultureel erfgoed; de betekenis van Vasalis voor Roden; de Brink ademt Ot en Sien uit; felicitaties voor het Scheepstrakabinet om zoveel verenigingen bij elkaar te krijgen en Roden moet het volgend jaar -110 jaar Ot en Sien- bruisen van de activiteiten, want tezamen met o.a. Havezate Mensinge en het Speelgoedmuseum, hebben we GOUD IN HANDEN.

Als volgende spreker kreeg Jan A. Niemeijer het woord. Hij is de schrijver van boeken o.a. over Hindericus Scheepstra, Jan Ligthart en Cornelis Jetses. Niemeijer kan enthousiast en met kennis van zaken vertellen over Scheepstra, Ligthart en Jetses en dat deed hij uiteraard ook.

images-9Na de pauze mocht internetondernemer en marketingspecialist Gerlof Bos zijn woordje doen. Bos deed eerder nog mee aan het televisieprogramma Herrie in de Keuken. Bos heeft een eigen internetbedrijf. Aan de hand van voorbeelden uit zijn eigen bedrijf kwamen er wat tips uit. Daarna was er nog gelegenheid voor vragen stellen en discussie.

De voornaamste conclusie van Vroukje Hartlief op het eind was: “We hebben heel wat gehoord vanavond en idee├źn voorgeschoteld gekregen en nu moeten we aan de slag. De namen en adressen van de verenigingen hebben we bij binnenkomst al gekregen en we hopen t.z.t. weer contact met elkaar te hebben”.

Uitnodiging Ot en Sien-symposium 28 mei 2013