Scheepstra Kabinet

Scheepstra Kabinet weer geopend vanaf 9 april met nieuwe expositie

Op de basisscholen in Nederland is extra aandacht voor Wetenschap & Techniek (Techniekpact, 2018). Dit is nodig omdat de samenleving een steeds grotere kennis van wetenschap en technologie vraagt. Kennis was vroeger ook al belangrijk in de 19de eeuw gold dat met name voor de natuurwetenschap.

Scheepstra en Ligthart hadden groot vertrouwen in de wetenschap. Dankzij kennis en de ontwikkelingen van diverse nieuwe technieken, moderniseerden landbouw en nijverheid. De heren vonden het wenselijk dat kinderen leerden dat natuur, techniek en cultuur met elkaar verbonden zijn. Dit wisten ze prachtig te verwoorden in de leesboekjes die ze schreven. 

In de nieuwe expositie: ‘Koeien geven geen koude melk’, ziet u de wijze waarop de landbouw en techniek in de tijd van Ot en Sien vertaald werd.

Op vrijdagmiddag 8 april 2022 heeft RTV Drenthe een interview uitgezonden met voorzitster Alie Folkerts. ’s Avonds is de nieuwe expositie officieel geopend in De Deel, naast het Scheepstra Kabinet, door gastspreker drs. Theo Jurriens. Hij studeerde Sterrenkunde aan de Rijksuniversiteit in Groningen en is communicatieadviseur bij de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Jurriens vindt het belangrijk om anderen enthousiast te maken voor de wetenschap en techniek. Daarbij weet hij zowel jongeren als volwassenen te bereiken en te fascineren.

Vanaf 9 april is deze tentoonstelling voor iedereen te bewonderen op zaterdag en zondag van 13.30 tot 16.30 uur. Volwassenen betalen € 2,50 en kinderen slechts € 1,00. De teksten zijn samengesteld door Ieteke Talsma, student van de Rijksuniversiteit te Groningen onder begeleiding van Hilda Amsing, samen met het Scheepstra Kabinet. Zoals altijd is de grafische vormgeving verzorgd door Douwe Buiter.