Scheepstra Kabinet

Paalboek is onthuld!

Het is al weer even geleden toen de eerste plannen de revue passeerden over de herbestemming van het kunstwerk Het Paalboek van Loes Heebink en Shlomo Schwarzberg. Het paalboek was eigendom van de Openbare bibliotheek in Roden en wees jarenlang de mensen de weg naar de oude locatie. In 2014 werd de nieuwe bibliotheek geopend en was er helaas geen plaats meer voor dit kunstwerk. Een herbestemming: de verwijzing naar het Scheepstra Kabinet was al snel gevonden.

Op 20 juli 2017 was alles in kannen en kruiken en stond Het paalboek op zijn plaats. Het kunstwerk werd officieel onthuld door wethouder Alex Wekema en de voorzitster van het Scheepstra Kabinet Alie Folkerts. En dit onder toeziend oog van kunstenares Loes Heebink en Douwe Buiter die het nieuwe ontwerp maakte.

De nieuwe locatie is de hoek van de Schoolstraat- Groningerstraat.