Scheepstra Kabinet

Nieuwe expositie vanaf 3 april te zien

Dit jaar is op de basisscholen in Nederland extra aandacht voor Wetenschap & Techniek (Techniekpact, 2018). Dit is nodig omdat de samenleving een steeds grotere kennis van wetenschap en technologie vraagt. Kennis was vroeger ook al belangrijk in de 19de eeuw gold dat met name voor de natuurwetenschap.

Scheepstra en Ligthart hadden groot vertrouwen in de wetenschap. Dankzij kennis en de ontwikkelingen van diverse nieuwe technieken, moderniseerden landbouw en nijverheid. De heren vonden het wenselijk dat kinderen leerden dat natuur, techniek en cultuur met elkaar verbonden zijn. Dit wisten ze prachtig te verwoorden in de leesboekjes die ze schreven. 

In de nieuwe expositie: ‘Koeien geven geen koude melk’, ziet u de wijze waarop de landbouw en techniek in de tijd van Ot en Sien vertaald werd.

Op donderdag 2 april zal de expositie officieel geopend worden door Drs. Theo Jurriens. Hij studeerde Sterrenkunde aan de Rijksuniversiteit in Groningen en is communicatieadviseur bij de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Jurriens vindt het belangrijk om anderen enthousiast te maken voor de wetenschap en techniek. Daarbij weet hij zowel jongeren als volwassenen te bereiken en te fascineren.

De opening zal plaats vinden om 19.00 uur in De Deel te Roden. Daarna verplaatst het gezelschap zich naar het Scheepstra Kabinet. Vanaf 3 april 2020 tot eind februari 2021 is deze tentoonstelling voor iedereen te bewonderen op vrijdag t/m zondag van 13.30 tot 16.30 uur. Volwassenen betalen € 2,50 en kinderen slechts € 1,00. De teksten zijn dit keer samengesteld door Ieteke Talsma, student van de Rijksuniversiteit te Groningen onder begeleiding van Hilda Amsing, samen met het Scheepstra Kabinet. Zoals altijd is de grafische vormgeving verzorgd door Douwe Buiter.

We zien u ook graag dit jaar weer in het Scheepstra Kabinet.

Graag tOT SIENs!