Scheepstra Kabinet

Contact

Contact met het bestuur

Stichting Scheepstra Kabinet :  info@scheepstrakabinet.nl

Voorzitter: Alie Folkerts-Kalfsbeek
Groningerstraat 24A – 9301 LC  Roden – Tel: 0646 791 410
E-mail: voorzitter@scheepstrakabinet.nl

Secretaris: Angela Vonk
E-mail: secretaris@scheepstrakabinet.nl

Penningmeester: René Ensing
E-mail: penningmeester@scheepstrakabinet.nl

Bankrekeningnummervan de Stichting Scheepstra Kabinet
NL52 RABO 0158 8342 91

Overige bestuursleden:
Henriette Bolt, Gieneke Hartlief, Anneke Meijeringh, Willem van der Velde

  Een foto van het bestuur in 2023

Contact over inzet Ot en Sien

Indien u een echte Ot en Sien bij een activiteit wilt inzetten dan kunt u contact opnemen met Alie Folkerts via voorzitter@scheepstrakabinet.nl of telefonisch via 0646 791 410. Er wordt dan gekeken of we voor dat moment een Ot en Sien beschikbaar hebben. U betaalt slechts de reiskosten en een vrijwillige bijdrage aan het Scheepstra Kabinet.

Contact met Welzijn in Noordenveld (Trefpunt Scheepstra) 

In de Scheepstraschool zit tegenover het lokaal van het Scheepstra Kabinet het Trefpunt Scheepstra. Het Trefpunt is in Roden beter bekend als De Inloop en wordt gerund door Stichting WiN. Hier kunnen mensen terecht voor een ontmoeting met anderen en voor een kopje koffie, een lunch of een eenvoudige maaltijd.

Het algemene telefoonnummer van de Scheepstraschool is 050 317 6500. U wordt dan verbonden met de stichting WiN, telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Facebook

Ook benieuwd naar wat er voor en achter de schermen van het Scheepstra Kabinet speelt? Volg ons dan op Facebook. Er zal melding gemaakt worden van leuke activiteiten en bijzonderheden. Zo mist u nooit meer een nieuwtje en blijft u goed op de hoogte.

Vrijwilliger worden

Het Scheepstra Kabinet draait geheel op vrijwilligers.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de beleidsvorming, de jaarbegroting en de financiën op lange termijn en de totale kwaliteitszorg van het kabinet. Ook onderhoudt zij alle contacten met de relaties, pers en overige vrijwilligers.

Een vrijwilligersbijeenkomst van enkele jaren geleden.

En naast het bestuur zijn er ongeveer 40 andere vrijwilligers werkzaam. Zij voeren taken uit die overeenkomstig zijn met hun belangstelling.

Het Scheepstra Kabinet is altijd op zoek naar nieuwe enthousiaste mensen die zich met ons willen inzetten om het culturele erfgoed van Hindericus Scheepstra te bewaren en tentoon te stellen. Het vrijwilligerswerk biedt ruimte voor eigen initiatief en creativiteit. We zijn met name mensen nodig die het leuk vinden om gastvrouw/heer te zijn, scholen en/of groepen te begeleiden. Maar we hebben ook vrijwilligers die een adviesrol hebben, klussen uitvoeren of helpen bij het archiveren van de museumstukken.

Het kabinet is geopend op de zaterdag en zondag gedurende 8 maanden per jaar (in de maand maart zijn we gesloten ivm de wisseling van de bijzondere expositie en in de maanden december, januari en februari zijn we alleen geopend voor groepen). Voor deze dagen zijn 2 vrijwillige gastvrouwen/heren per keer nodig. De openingstijden zijn van 13.30 tot 16.30. De belasting van deze vrijwilligers is gemiddeld één tot twee diensten in de maand (ook afhankelijk van de wensen). Verder zijn er ook geregeld groepen die op bezoek komen, vaak buiten de reguliere openingstijden.

Kunt u goed met mensen omgaan, vindt u het leuk om bezoekers iets te vertellen over het kabinet, dan is een rol als gastvrouw/heer geknipt voor u. U wordt altijd met twee personen ingedeeld en u zult ingewerkt worden door een vaste vrijwilliger.

Mocht u andere interesses hebben en zich bij ons willen aansluiten dan kunt u  altijd contact met ons opnemen. Het is een erg gezellige groep die open staat voor nieuwe Scheepstravrienden! U kunt bellen of mailen met onze voorzitter Alie Folkerts via voorzitter@scheepstrakabinet.nl  of  0646 791 410.

Financieel ondersteunen

Wilt u het Scheepstra Kabinet financieel ondersteunen en bijdragen aan het behoud en onderhoud van dit stukje cultureel-historisch erfgoed van Roden? Dan wordt u natuurlijk met open armen ontvangen! U kunt een eenmalige schenking doen of vriend of begunstiger worden

Vriend worden
Echte vrienden heb je nooit genoeg! U bent dus meer dan welkom om zich bij ons aan te sluiten. Word daarom ook vriend van Scheepstra Kabinet. U kunt zich als vriend aanmelden met een bijdrage van minimaal 10 euro per jaar. Als vriend heeft u daarnaast de volgende voordelen: onbeperkt gratis toegang tot het Scheepstra Kabinet voor 2 personen en u ontvangt de Vriendennieuwsbrief.

Indien u vriend wilt worden dan kunt u een e-mail sturen naar onze penningmeester: penningmeester@scheepstrakabinet.nl

De vrienden ondersteunen het kabinet met een financiële bijdrage waarmee wij aankopen kunnen doen, maar waardoor wij ook nieuwe tentoonstellingen en activiteiten realiseren.

images-9

Schenkingen
De stichting wordt door de belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling en heeft dus de ANBI-status, het bijbehorende document kunt u HIER inzien en het financieel overzicht over het afgelopen boekjaar HIER. De ANBI-status betekent dat over giften aan het museum geen schenkingsrecht betaald hoeft te worden en dat over een verkrijging door de stichting uit een nalatenschap geen successierecht verschuldigd is. Het gehele bedrag dat wordt geschonken of wordt nagelaten wordt dus door het museum besteed aan het doel waarvoor het is bestemd. Schenkingen zijn bij de gever meestal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Als u een periodieke gift verstrekt met een looptijd van minimaal vijf jaar dan is deze gift altijd aftrekbaar. Een bezoek aan de notaris is daarvoor tegenwoordig niet meer nodig. Als u contact opneemt met de penningmeester dan zorgen wij graag voor een overeenkomst.

Als particulier kunt u zowel geld als materialen aan het museum schenken. Het meest eenvoudig is schenking van een bedrag in geld. De gever maakt dan een bedrag over naar bankrekeningnummer NL52 RABO 0158 8342 91  ten name van Stichting Scheepstra Kabinet, onder vermelding van “gift”. Als stichting zijn wij dan vrij in de wijze van besteding van het geschonken bedrag.

Nalatenschap
Er kan worden gekozen om het museum op te nemen in een testament, zodat de stichting een bepaald bedrag ontvangt na overlijden. Over de verkrijging is geen erfbelasting verschuldigd. Uitgebreide informatie over dit onderwerp en over de aftrekbaarheid vindt u op de website van de belastingdienst. Overweegt u om het Scheepstra Kabinet een schenking te doen, dan kunt u contact opnemen met onze penningmeester via  penningmeester@scheepstrakabinet.nl

Verhuur en lenen

Geregeld krijgt het Scheepstra Kabinet de vraag om materiaal uit te lenen. Hier werken wij graag aan mee. We hebben daarom een selectie gemaakt die geschikt is voor bijvoorbeeld het inrichten van een etalage, het opluisteren van een winkel, voor gebruik in een schoolklas, enzovoort.

Speciaal voor schoolkinderen hebben we de spreekbeurtenkoffer! Hierin zitten allerlei oude spulletjes over Hindericus Scheepstra, Ot en Sien en het leren van vroeger. Bij het uitlenen van spullen en/of de spreekbeurtenkist wordt een bruikleenovereenkomst met het museum getekend. Hierop staan de bruikleenvoorwaarden, welke museumstukken er geleend worden, voor hoe lang en ook welk bedrag in rekening wordt gebracht bij eventuele beschadiging, vermissing en/of diefstal (de vervangingswaarde). De kosten voor administratie en behandeling en verpakking bedragen € 5,00 per uitleenkist. Vrienden mogen de kisten kosteloos lenen. De spullen dienen zelf opgehaald en teruggebracht te worden. Voor bedrijven, andere instellingen, voor fotoshoots, enzovoort, gelden andere tarieven. Het is verstandig om een bruikleen tenminste twee weken van tevoren aan te vragen, het liefst per e-mail: info@scheepstrakabinet.nl