Scheepstra Kabinet

Uncategorized

Gekleurd Grijs 17 april

Een grote groep dames had zich opgegeven voor de middag “oude poesie-albums” in de Scheepstraschool. Gedichten uit hun jeugd werden vol vuur voorgedragen. De belangstelling was nog groter, maar na 20 opgaves moest Alie Folkerts meedelen: “vol is vol”.