Scheepstra Kabinet

Dichters in de Tuun

Op zondagmiddag 2 juni trad een tiental dichters op in de fraaie Treftuin achter de Scheepstraschool en in de Inloop, waar zij hun gedichten (en verhalen) in het Drents en Gronings aan een aandachtig publiek voordroegen. De aankondiging van mede-organisator…

Gekleurd Grijs 17 april

Een grote groep dames had zich opgegeven voor de middag “oude poesie-albums” in de Scheepstraschool. Gedichten uit hun jeugd werden vol vuur voorgedragen. De belangstelling was nog groter, maar na 20 opgaves moest Alie Folkerts meedelen: “vol is vol”.