Scheepstrakabinet

Symposium Jip en Janneke taal in het najaar

In het kader van “Het jaar van de democratie” in Noordenveld organiseren Het Scheepstra Kabinet en de Stichting Bibliotheek Noordenveld in het najaar van 2017 (de exacte datum wordt nog bepaald) een symposium over taalgebruik en communicatie van de gemeente. Voor een goed werkende democratie is natuurlijk van belang dat de overheid correct en begrijpelijk naar de inwoners communiceert. Daar schort het nog wel eens aan, en de gemeente Noordenveld is daarop heus geen uitzondering.

In aansluiting op de huidige jubileumtentoonstelling in het Scheepstra Kabinet “De wereld in, Jip en Janneke in vertaling” mede naar aanleiding van 65 jaar Jip en Janneke, heeft het ScheepstraKabinet het voortouw genomen om een symposium te organiseren met als doel om het taalgebruik en de communicatie van de gemeente te vereenvoudigen en daarmee te verbeteren. De bibliotheken in Noordenveld sloten daarbij graag aan en samen gaan ze dat verder vormgeven.

Om goed voorbereid te zijn vragen we de inwoners van Noordenveld om deze zomer voorbeelden aan te dragen van onbegrijpelijk en ingewikkeld ambtelijk taalgebruik door onze gemeente. Het kan om van alles gaan: een vreemd opgestelde brief, een onbegrijpelijk stukje op de gemeentepagina in de krant, moeilijk leesbare nota’s of raadstukken. Het gaat uitdrukkelijk niet om specifieke kwesties, of problemen, ook niet om besluiten waar u het (politiek) niet mee eens bent,maar om onbegrijpelijk, moeilijk en ambtelijk taalgebruik en technisch jargon in uitingen die toch voor gewone mensen is bedoeld.

Heeft u daar voorbeelden van, of komt u iets tegen waarvan u denkt: “dat kan ook wat beter opgeschreven worden” dan kunt u die op Donderdag 29 juni langs brengen bij het Scheepstra Kabinet van 13:30u tot 16:30u. Die middag is het Kabinet gratis toegankelijk. Later in de week, vanaf 1 juli, kunt dat bij alle bibliotheken in een speciale bus deponeren. U kunt het ook mailen naar info@scheepstrakabinet.nl met het onderwerp “Jip en Janneketaal”. In het najaar gebruiken we de door u aangedragen voorbeelden dan als studiemateriaal voor ambtenaren, raadsleden en andere belangstellenden bij het symposium.

De geboorte van jip-en-janneketaal
In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van mei 2002 voert nieuwkomer Pim Fortuyn een succesvolle campagne. De VVD staat ineens op verlies in de peilingen, hoewel de partij totkort daarvoor hard op weg leek de grootste van Nederland te worden. VVD-lijsttrekker Hans Dijkstal koos tot dan toe steeds een genuanceerde opstelling, maar in maart 2002 vindt VVDpartijvoorzitter Bas Eenhoorn het tijd worden voor duidelijke taal. Hij roept Dijkstal op om meer in
“jip-en-janneketaal” uit te leggen waar de VVD voor staat. De uitspraken van Eenhoorn doen veel stof opwaaien: politieke tegenstanders van de VVD gebruiken Eenhoorns woordkeus om te suggereren dat de VVD het electoraat als kleine kinderen beschouwt. Dijkstal blijft wars van populisme en bij de verkiezingen verliest de VVD veertien zetels.