Scheepstrakabinet

Roden

Aimages-12lgemeen
Roden (Noordenvelds: Roon) is een dorp in het noorden van de provincie Drenthe, ongeveer vijftien kilometer ten zuidwesten van de stad Groningen. Tot 1 januari 1998 was Roden een zelfstandige gemeente. Bij de laatste gemeentelijke herindeling van Drenthe in 1998 ging de gemeente op in de gemeente Noordenveld. Het dorp heeft ongeveer 15.000 inwoners. Roden is vanouds een echt Drents brinkdorp. Deze brink is de plaats waar meerdere keren per jaar een kermis wordt gehouden. Op de brink staat een standbeeld van Ot en Sien.

Historie
De geschiedenis van Roden gaat terug tot de Middeleeuwen en loopt grotendeels parallel met die van de meeste Drentse dorpen. Door toenemende boskap werd langzaam meer bouwland in gebruik genomen. Roden lag precies op de overgang van zandgronden en veengebieden, met hier en daar potklei.

Roden ontwikkelde zich vroeger vooral op agrarisch gebied, waarbij de hopteelt steeds belangrijker werd, met name tussen 1600 en 1850. Vanaf 1900 werden de uitgestrekte heidevelden ten zuiden en westen van het dorp (het Steenberger- en Roderveld) grootschalig ontgonnen. Tot die tijd was het land grotendeels gemeenschappelijk bezit van alle boeren, verenigd in de zogeheten ‘marke’. Roden nam mede hierdoor in omvang toe.

De vroegere haven van Roden met de Zuivelfabriek. Heden is dit de Gedempte Haven met haar vrijetijdsboulevard

De vroegere haven van Roden met de Zuivelfabriek. Heden is dit de Gedempte Haven met haar vrijetijdsboulevard

Er ontstond naast veeteelt en pluimveehouderijen enige agrarische industrie. Belangrijk hierbij waren de vroegere scheepvaartverbinding (Rodervaart – Leekstermeer – Groningen) en de voormalige spoorlijn (Drachten – Roden – Groningen).

Vlak na de oorlog was Roden iets groter dan de andere plaatsen in Noord-Drenthe, maar meer dan een dorp met ruim 2.000 inwoners was het niet. In 1959 werd de plaats aangewezen als industriekern waardoor het inwonertal gestaag toe nam. Er kwam een bedrijventerrein en woonwijken werden bijgebouwd danwel uitgebreid. Roden kent inmiddels ongeveer 15.000 inwoners.

Voorzieningen     
Roden heeft tegenwoordig een belangrijke centrumfunctie, met een uitgebreid industriegebied en een groot aantal winkels. De groei veranderde Roden van een authentiek dorp in een verstedelijkte plaats. Veel oude gebouwen zijn hierbij afgebroken en vervangen door een modern winkelcentrum. Rond de brink in Roden vindt u de oude sfeer nog terug.

Bijzonderheden
Wat volgens velen ook gebleven is in Roden, is de traditionele gezelligheid, onderstreept door de vele jaarlijkse activiteiten. Iedere vierde dinsdag van september vindt de Rodermarkt plaats. Dit is van oorsprong een vee- en warenmarkt. De markt trekt vele duizenden bezoekers uit de wijde omgeving. Maar ook de daarbij horende feestweek, de Jaarbeurs van het Noorden en de kermis er om heen trekt vele bezoekers.

Bovenstaande informatie is grotendeels terug te vinden op de website van de gemeente Noordenveld.