Scheepstrakabinet

Uitgaven voor het onderwijs met Walstra

In 1890 werd Hindericus hoofd van School 4 in Arnhem. Zijn vriend Walstra was hier ook al hoofd van een school. Doordat ze nu in dezelfde stad woonden trokken ze meer met elkaar op. Hun ideeën kwamen aardig met elkaar overeen. Beide vonden bijvoorbeeld dat de op hun scholen gebruikte onderwijsmethoden verbeterd konden worden. Ze besloten toen zelf een nieuwe methode te schrijven.

op de heide

op de heide

 

In 1891 publiceerden ze ‘Aanschouwingsonderwijs in de Lagere School’. Dit was een handleiding bij twintig folioplaten met voorstellingen van dieren en gebruiksvoorwerpen waarmee de kinderen vertrouwd moesten raken. In 1895 verscheen een handleiding bij een tweede serie van vijftien folioplaten over ‘Ambachten en Bedrijven’. In 1892/93 volgde “Natuurkennis voor de volksschool” en in 1893 het boekje “Schoolwandelingen”.