Scheepstrakabinet

Schoolplaten ‘Het volle leven’

Het onderwijs vroeger ging niet alleen om het leren schrijven, lezen en rekenen. Op school moest je ook de wereld leren kennen. Scheepstra, Ligthart en Walstra ontwikkelden daarom een methode voor de eerste klassen van de lagere school: Het volle leven. De 24 schoolplaten hiervan stonden dichtbij de wereld van toen. Wat echter vernieuwend was, was dat er vanuit het kind werd beredeneerd, vanuit hun belevingswereld. Daarom stonden er ook kinderen op de platen. Zij waren de hoofdpersonen.

Bij de schoolplaten horen ook handleidingen. De vertelling staat voorop, vervolgens komen de platen en dan de leerstof, die er uit afgeleid wordt. Voor elk thema zijn ook project-boekjes samengesteld. Geschikt voor de laagste groepen van de basisschool. De methode werd in 1905 door Wolters uitgegeven. De laatste druk van het volle leven verscheen in 1927.

1. In het bosch

SCHOOLPLATEN HET VOLLE LEVEN:
I. WINTERHALFJAAR, TIMMEREN
(ILLUSTRATOR: W.K. DE BRUIN)

1. In het bosch (zie afbeelding)
2. In den houtzaagmolen
3. Bij den houtkooper
4. In het nieuwe huis
5. Op de scheepswerf
6. Het nieuwe huis klaar

 

21weideSCHOOLPLATEN HET VOLLE LEVEN:
II. ZOMERHALFJAAR, GRASLAND
(ILLUSTRATOR: C. JETSES) 

1. In de weide (zie afbeelding)
2. Bos aan ’t schaapscheren
3. Aan ’t maaien en hooien
4. De laatste hooivracht
5. De boterbereiding
6. De kaasbereiding

 

31klei1SCHOOLPLATEN HET VOLLE LEVEN:
III. WINTERHALFJAAR, METSELEN
(ILLUSTRATOR: W.K. DE BRUIN)

1. Bij den kleimolen (zie afbeelding)
2. Om de steenovens
3. In de steengroeve
4. Van schelpen tot kalk
5. Een nieuwe stadswijk
6. Kleine kleibewerkers

 

41akker1SCHOOLPLATEN HET VOLLE LEVEN:
IV. ZOMERHALFJAAR, BOUWLAND
(ILLUSTRATOR: C. JETSES)

1. De lente op den akker (zie afbeelding)
2. De heide in mei
3. Junimorgen in de bouwlanden
4. Een julimorgen op ’t land
5. In augustus op den dorschvloer
6. Een septemberkoeltje benut

 

 

NB Dit waren de eerste versies van deze series. Later zijn de series timmeren en metselen opnieuw getekenden werden de titels iets aangepast.

 

1hetbomenvellen-3SCHOOLPLATEN HET VOLLE LEVEN:
I. WINTERHALFJAAR, TIMMEREN
(ILLUSTRATOR: A.M. GÜTHSCHMIDT)

1. Het boomen vellen (zie afbeelding)
2. Van boomen tot planken
3. Bij den houtkooper
4. In het nieuwe huis
5. Bij den kuiper
6. Op de scheepstimmerwerf

 

Om den kleimolen 2SCHOOLPLATEN HET VOLLE LEVEN:
III. WINTERHALFJAAR, METSELEN
(ILLUSTRATOR: C. JETSES)

1. Om den kleimolen (zie afbeelding)
2. Op het zetveld en bij de steenovens
3. Het schelpenvisschen
4. Van schelpen tot kalk
5. Aan het bouwen
6. De nieuwe straat