Scheepstrakabinet

Scheepstra

images-11 images-12Op 17 maart 1859 werd Hindericus Scheepstra in Roden geboren in de toenmalige Groningerstraat. Hij was de jongste van acht kinderen. Hindericus was een pientere leerling. Dat was zijn geluk want hij had een zwakke gezondheid waardoor hij een leven met zwaar lichamelijke arbeid nooit zou kunnen volhouden.

Scheepstra werd onderwijzer en later leraar aan de Rijkskweekschool voor Onderwijzers in Groningen, in de vakken Nederlands en Pedagogiek. Uit onvrede met de bestaande schoolboekjes ging Scheepstra zelf aan de slag. Scheepstra was een bescheiden mens met een uitzonderlijk talent: het schrijven van leer-leesboekjes voor jonge kinderen. Boekjes waarin de kinderen zichzelf herkenden in hun doen en laten.

Samen met zijn vriend Jan Ligthart (Scheepstra schreef, Ligthart adviseerde) ontwikkelde hij nieuwe en belangrijke uitgaven voor het onderwijs.

527218e57890b83b75fb1ab2a35e84f336727b4e5681c60f63594608ccc75425Het begon met een serie van vier boekjes De wereld in over de natuur. Daarna volgden de series Dicht bij huis, Nog bij moeder (beter bekend als Ot en Sien) en Buurkinderen. De boekjes werden een groot succes door de eenvoudige taal en de vertrouwde onderwerpen en zeker ook door de prachtige illustraties van Cornelis Jetses.

Ondanks de verhuizing van Scheepstra van Roden naar Groningen, bleef Hindericus een band houden met Roden. Elke zomer logeerde hij wekenlang in Roden bij zijn broer op de Brink. Hij voelde zich thuis in zijn geboortedorp en ging vaak op bezoek bij familie en vrienden. Toen Rieks op 8 mei 1913 overleed wilde hij in Roden begraven worden. De graven van hem en zijn vrouw Wilhelmina Klazina Houwen zijn in bezit van en worden onderhouden door het Scheepstra Kabinet.

Aan de Brink in Roden staat een beeldje van Ot en Sien. Ook staat er een standbeeld van Hindericus zelf. Tevreden kijkt hij uit over de Brink en naar de naar hem genoemde school in de Schoolstraat.

Levensloop
1859 Geboren in Roden
1874-1878 Kwekeling aan de Rijkskweekschool voor Onderwijzers in Groningen
1878 Hulponderwijzer in Drachten
1882 Onderwijzer Muloschool in Drachten
1883 Trouwt met Willemien Houwen. Wordt hoofd lagere school in Dokkum
1884 Geboorte dochter Trijntje Jantina Annette
1889 Geboorte zoon Sijpko Hendrik
1890 Hoofd lagere school in Arnhem
1891-1897 Verzorgt met W.K. Walstra aantal uitgaven voor het onderwijs
1894 Leraar Nederlands en pedagogiek aan de Rijkskweekschool te Groningen
1898-1902 Vier schoolboekjes: ‘DE WERELD IN!’
1901 Studieboek ‘ONDERWIJS EN OPVOEDING’
1902-1903 Vier deeltjes ‘DICHT BIJ HUIS’
1904 Twee deeltjes ‘VAN PLANTEN EN DIEREN’
1904-1905 Vier deeltjes ‘NOG BIJ MOEDER’ (OT EN SIEN)
1905-1910 Vierentwintig schoolplaten ‘HET VOLLE LEVEN’
1907-1908 Vier nieuwe leesboekjes ‘PIM EN MIEN’
1909-1910 Hoogeveens verbeterde leesmethode (leesplankje, vertelselplaat en zes leesboekjes)
1911-1913 Vier leesboekjes ‘BUURKINDEREN’
1912 Vier leesboekjes ‘BLOND EN BRUIN’
1913 Overlijdt aan hartaanval

banner2