Scheepstrakabinet

Organisatie

Het Scheepstra Kabinet draait geheel op vrijwilligers.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de beleidsvorming, de jaarbegroting en de financiën op lange termijn en de totale kwaliteitszorg van het kabinet. Ook onderhoudt zij alle contacten met de relaties, pers en overige vrijwilligers. Het bestuur bestaat uit zeven mensen die maandelijks vergaderen. De bestuursleden zitten in diverse werkgroepen die indien nodig in kleiner verband vergaderen. Op deze manier is er voor alle facetten een eindverantwoordelijke en aanspreekpunt.

Naast het bestuur zijn er ongeveer 40 andere vrijwilligers werkzaam. Zij voeren taken uit die overeenkomstig zijn met hun belangstelling (zoals groepen begeleiden, gastheer/dame zijn, kleding maken, meedenken met activiteiten ontwikkelen en de toekomstvisie, kinderfeestjes begeleiden en helpen bij het archiveren van de museumstukken).

Vrijwilliger worden
Het Scheepstra Kabinet is altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om het culturele erfgoed van Hindericus Scheepstra te bewaren en tentoon te stellen. Het vrijwilligerswerk biedt ruimte voor eigen initiatief en creativiteit. Klik hier voor meer informatie en/of om u aan te melden.

Bestuursleden:
Alie Folkerts (voorzitter)
Saskia Venekamp (secretaris)
Johan Mulder (penningmeester)
Vroukje Hartlief
Mieke Scheltens
Anneke Meijeringh
Rolf Swart
Diana Brink