Scheepstrakabinet

Financiën

Het Scheepstra Kabinet genereert haar inkomsten uit entreegelden, winkelopbrengst, fooienpot, lezingen, donaties van de “Vrienden van Scheepstra”, sponsoring van bedrijven, subsidies en fondsen. Het bankrekeningnummer 
van de Stichting “De oude Scheepstraschool”
 is NL 52 RABO 0158834291.

Subisies/fondsen van het Scheepstra Kabinet in 2017
In 2017 heeft het Scheepstra Kabinet een bedrag mogen ontvangen van het Coöperatiefonds van Rabobank Noordenveld West Groningen en een bijdrage uit het Leefsbaarheidsfonds van de Gemeente Noordenveld.

Subisies/fondsen van het Scheepstra Kabinet in de afgelopen jaren

2016
In 2016 heeft het Scheepstra Kabinet een bedrag mogen ontvangen van het Oranje Fonds in het kader van NLDoet. Hiervoor is kleding gemaakt voor de bezoekende kinderen.

2015
Het Scheepstra Kabinet wil in 2016 starten met de opnames voor een documentaire over Hindericus Scheepstra. Zij heeft daarvoor subsidies gekregen van de Gemeente Noordenveld en het Burger-Lambersfonds.

2014
In 2014 heeft het Scheepstra Kabinet een bedrag mogen ontvangen van het Coöperatiefonds van Rabobank Noordenveld West Groningen en een bijdrage uit het Leefbaarheidsfonds van de Gemeente Noordenveld.

Het Scheepstra Kabinet ontving een extra bedrag halverwege 2014. Zij was als goede doel uitgekozen door een aantal ondernemers uit Roden. Elk jaar gaat de opbrengst van de Haringparty naar een organisatie in Roden. Het Scheepstra Kabinet ontving hierdoor een cheque van € 2.590. Dit geld zal gebruikt worden voor een documentaire over Hindericus Scheepstra waar in 2015 mee begonnen zal worden.

2013
In 2013 heeft het Scheepstra Kabinet een bedrag mogen ontvangen van het Coöperatiefonds van Rabobank Noordenveld West Groningen en een bijdrage uit het Leefsbaarheidsfonds van de Gemeente Noordenveld. Ook ontving het museum duizend euro via de wedstrijd Kern met Pit.

2012
In 2012 heeft het Scheepstra Kabinet haar deuren geopend. De realisatie van het Kabinet is tot stand gekomen door de bijdrage van vrienden en begunstigers en de financiele ondersteuning van de volgende partijen:
Provincie Drenthe
Gemeente Noordenveld
De Woonborg
Promens Care
Het Natonaal Onderwijsmuseum
Het Drents Museum
Stichting Unive-Fedoz Zorg
Rabobank
Prins Bernard Cultuurfonds
VSB
VDH Vastgoed
ESA Autobusdiensten
Fam. A. Huizing

Ook heeft het Scheepstra Kabinet veel goederen gekregen om het Kabinet in te richten.
Het Natonaal Onderwijsmuseum
Het Drents Museum