Scheepstrakabinet

Het Nederlands Letterenfonds

Het Nederlands Letterenfonds stimuleert, door middel van beurzen en subsidies aan schrijvers, vertalers, uitgevers en festivals, de kwaliteit en diversiteit in de literatuur en draagt bij aan de verspreiding en promotie van de Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland.

Het Letterenfonds investeert bijvoorbeeld via beurzen aan schrijvers en vertalers in de creatie van nieuwe Nederlandstalige literatuur in alle genres: kinder- en jeugdboeken, poëzie, romans en verhalen, literaire non-fictie. Zo ontving Annejet van der Zijl een beurs voor het schrijven van haar biografie over Annie M.G. Schmidt, Anna, waar de in 2010 uitgezonden, zevendelige televisieserie Annie M.G. op is gebaseerd. In de vroegste jaren van het fonds – we reppen nu van het jaar 1965 –maakte Annie M.G. Schmidt, samen met Dimitri Frenkel Frank, deel uit van de commissie Aanvullende honoraria (zoals het toen werd genoemd) voor kinder- en jeugdliteratuur.

De promotie van Nederlandse literatuur in het buitenland is de tweede kerntaak van het Nederlands Letterenfonds. Een buitenlandse uitgever kan, nadat hij of zij de rechten van een Nederlands werk heeft verworven, bij het fonds financiële ondersteuning vragen voor de uitgave van de vertaling van dit werk. Deze subsidie helpt de buitenlandse uitgever bij het introduceren van een Nederlandse auteur in het betreffende taalgebied. Veel van de hier getoonde Jip en Janneke-vertalingen kwamen met een subsidie van het Nederlands Letterenfonds tot stand.

De vertalingendatabase van het Letterenfonds geeft actuele informatie over zo’n 20.000 vertaalde Nederlandse titels in meer dan 90 talen; zowel gesubsidieerde als niet-gesubsidieerde literatuur (fictie, non-fictie, poëzie, en kinder- en jeugdliteratuur) en zowel gepubliceerde alsnog in voorbereiding zijnde titels. De database ontsluit de grote collectie buitenlandse vertalingen, die het hart uitmaakt van de bibliotheek van het Nederlands Letterenfonds.

Voor meer informatie over vertalingen van Nog bij moeder (Ot en Sien), werk van Annie M.G. Schmidt & Fiep Westendorp of andere Nederlandstalige literatuur, zie: www.vertalingendatabase.nl

Voor aanvullingen op de gegevens in deze database of voor een bezoek aan de bibliotheek, kunt u contact opnemen met Marlies Hoff: m.hoff@letterenfonds.nl