Scheepstrakabinet

Voorbereiding op het bezoek

Ter voorbereiding op een bezoek aan het Scheepstra Kabinet is het leuk en goed om met de groep een aantal opdrachten te doen. Zo denken ze van te voren al na over wat ze zouden kunnen verwachten. Achteraf kun je dan ook kijken of deze verwachtingen klopten.

We raden aan om te beginnen met een woordweb. Er kunnen ook twee gemaakt worden: één met de school van vroeger en één met de school van nu. Maak het woordweb eerst alleen of in kleine groepjes en maak deze tenslotte klassikaal.

Met elkaar heeft de groep nu nagedacht over hoe het vroeger was en de verschillen met nu. Vervolgens kan de “Brief van een oma” (voor)gelezen worden. Oma heeft aan de leerlingen geschreven hoe het er vroeger aan toe ging. Na het lezen kunnen we het woordweb eventueel aanvullen.

Kijk vervolgens de film “Terug in de tijd”. Dit is de titel van een korte film waarin we laten zien hoe in vroegere tijden lesgegeven werd in de Scheepstraschool. Samen met haar schoolklas van de Valkhof laat juf Hennie Hekkema zien hoe kinderen vroeger leerden en speelden (De film werd gemaakt door Wobbe Gorter). Hierna kun je weer het woordweb aanvullen en over de film napraten.

Hier volgen nog een aantal opdrachten die zowel voor als na het bezoek kunnen worden uitgevoerd:

Interview je eigen opa, oma of een andere oudere over het leven vroeger op school
images-12
– Organiseer met je groep (of de hele school) een opa-en-oma-dag. Laat ze zien hoe het nu op school gaat (zie hier een voorbeeld van een uitnodiging voor een opa & oma dag)

– Schrijf een opstel over hoe jij het zou vinden om heel vroeger op school te hebben gezeten