Scheepstrakabinet

Rondje om de Brink

De Brink in Roden is het historische centrum van Roden. Rondom deze brink liggen 4 belangrijke erfgoedinstellingen:

  1. Het Scheepstra Kabinet
  2. De Havezate Mensinge
  3. De Catherinakerk
  4. Speelgoedmuseum Kinderwereld

In 2013/2014 zijn deze instellingen en de scholen in Noordenveld (19 met totaal 2954 leerlingen) met elkaar om de tafel gegaan. Het doel was een erfgoedproject te ontwikkelen waarin de leerlingen van groep 3 en 4 kennis kunnen nemen van en kennis kunnen maken met de inhoud van de erfgoedinstellingen rondom de Brink van Roden. Het product moest daarnaast een voorbereiding zijn op het reeds bestaande cultuureducatieve programma die gericht is op leerlingen van de groepen 5, 6, 7 en 8, genaamd canon van Noordenveld.

27 Roden, CatharinakerkZo is het ‘Rondje om de Brink” ontstaan. Het is een cultuureducatief product met het thema: ‘Hoe zag een kinderleven 100 jaar geleden er uit?’ Uit het leven van één of meer fictieve kinderen die rond 1910 in Roden leefden, worden vier facetten belicht:

  1. School (binnen het Scheepstra Kabinet)
  2. Wonen en werken (binnen Havezate Mensinge)
  3. Geloof (binnen de Catharinakerk)
  4. Spel (binnen Speelgoedmuseum Kinderwereld)

Het project begint met twee voorbereidende lessen in de klas. Aan de hand van verhalen, afbeeldingen en werkbladen bereiden de leerlingen zich voor. Daarna gaan de leerlingen op excursie. Ze bezoeken de vier erfgoedinstellingen aan de hand van een tijdschema. Bij elke instelling krijgen ze vervolgens een speciale rondleiding of opdracht van ongeveer vijfentwintig minuten. De instellingen hebben hiervoor een programma ontwikkeld dat aansluit bij de voorbereiding in de klas. Terug in de klas verwerken de leerlingen hun ervaringen aan de hand van opdrachten en ‘het grote vroeger spel’. Het programma wordt verder aangevuld met drie kunstlessen van 50 minuten door het ICO.